Zalecenia montażowe

(sosna, świerk, modrzew)

Montaż naścienny

Wszystkie ściany w pomieszczeniu muszą być odpowiednio wysuszone i wysezonowane (wskazane jest zmierzenie wilgotności ścian).

 

W miejscu montażu boazerii / szalówki ściany muszą być dokładnie oczyszczone. W trakcie montażu optymalna wilgotność powietrza to 40-60%, a temperatura pomieszczenia to 18-22°C.

Montaż podłogowy

Podłoga strugana jest wrażliwa na zmiany parametrów otoczenia, szczególnie wilgotności względnej powietrza. Deska podłogowa dąży do równowagi higroskopijnej oddając lub pobierając wilgoć z otoczenia. Powoduje to kurczenie lub pęcznienie desek. Z tego powodu podłogę należy stabilizować do przyszłych warunków eksploatacji poprzez rozłożenie jej w pomieszczeniu na okres 3-5 dni. W tym czasie deska powinna osiągnąć wilgotność jak w pomieszczeniu podczas przyszłego eksploatowania. Niedopuszczalne jest układanie podłogi w pomieszczeniach gdzie były wykonywane świeże prace posadzkarskie, tynkarskie oraz malarskie. Przed rozpoczęciem montażu należy dokonać pomiaru wilgotności desek oraz podłoża. Wilgotność deski podłogowej powinna wynosić między 7-9%, a podłoża maksymalnie 2%. Temperatura pomieszczenia to 18-22°C.

 

Deski podłogowe układa się na wypoziomowanych legarach. Rozstaw legarów jest zależny od grubości deski podłogowej oraz spodziewanych obciążeń. Zaleca się ułożenie izolacji przeciw wilgociowej oraz termicznej między legarami. Deski można łączyć na długości, należy pamiętać, żeby takie łączenie wypadało na legarze. Przy ścianach należy pozostawić około 10-20mm dylatacji umożliwiających pracę deski podczas zmian wilgotności. Po ułożeniu całości podłogi należy ją cyklinować, aby wyrównać nierówności i wyszlifować powierzchnię.

 

UWAGA cyklinowania nie wymaga deska szlifowana, która na etapie produkcji jest bardzo dokładnie wykończona i od razu po ułożeniu nadaje się do lakierowania lub olejowania.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klienta dbamy również o obsługę posprzedażową.

Do każdego zrealizowanego zamówienia podajemy zalecenia do montażu. Stosując się do Naszych wytycznych Klient zawsze będzie zadowolony z produktu.

Wszystkie zamówienia wykonywane są zgodnie z normami produkcyjnymi obowiązującymi w Naszej Firmie.